ABOT
Search…
Lưu dữ liệu lên google sheet

Bước 1: Copy file sheet từ Abot

Sau khi copy, bạn có thể thêm bao nhiêu cột tùy thích nhưng nhớ đặt tên cột là viết liền không dấu. Ví dụ: điện thoại thì sẽ đặt là dien_thoai.
Lý do cần copy file này vì có chứa một số script tương thích với Abot.

Bước 2: Vào file bạn vừa copy xong, chọn Tools > Script editor

Tại giao diện code, vào Run > Run function > setup.
Khi hộp thoại thông báo hiện ra thì bạn hãy đồng ý
Vào Public > Deploy as web app… và lựa chọn các thông số như hiện. Chú ý phải chọn Anyone, even anonymous để bất kỳ ai chat với bot thông tin cũng được lưu vào.
Tại đây cũng copy link để dùng cho bước tiếp theo.

Bước 3: Vào Abot để tạo chiến dịch.

Vào chiến dịch, tạo một chiến dịch mới. Bấm "Xây dựng chiến dịch".
Chọn nguồn chiến dịch và thêm một hành động.
Chọn "Gửi một webhook"
Tại đây, copy link ở Bước 2 vào URL.
Vào mục "Phương thức" chọn "POST" và thêm các giá trị dữ liệu.