ABOT
Search…
Email
Phần lớn các nhà tiếp thị ngày nay dựa vào email như một kênh chính để giao tiếp với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Mặc dù ABOT hỗ trợ kết hợp các kênh khác vào chiến dịch, nhưng email

Các loại email

Có hai loại email: New Template EmailNew Segment Email. New Template Email có thể sử dụng cho Campaigns còn New Segment Email thì không.

Template email (Email Mẫu)

Email mẫu rất linh hoạt, với ABOT cung cấp một số cách để bạn sử dụng chúng. Thường được coi là nhiều email chiến dịch hơn, có năm cách sử dụng khác nhau cho Email Mẫu. Người dùng có thể chọn một email mẫu làm email tiếp thị trong một chiến dịch.

Segment email (Email phân đoạn)

Email phân đoạn là email tiếp thị. Ví dụ có thể bao gồm bản tin hoặc thông báo chung. Gửi một email phân đoạn rất đơn giản chỉ với 3 bước.