Email

Phần lớn các công ty ngày nay dựa vào email như một kênh chính để giao tiếp với khách hàng và đối tác. Mặc dù ABOT hỗ trợ kết hợp các kênh khác vào chiến dịch, nhưng emai vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Các loại email

Có hai loại email: New Template EmailNew Segment Email. New Template Email có thể sử dụng cho Campaigns còn New Segment Email thì không.

Template email (Email Mẫu)

Email mẫu rất linh hoạt, ABOT cung cấp hằng trăm mẫu template khác nhau với đa dạng các ngành nghề để bạn lựa chọn. Template email thường được sử dụng nhiều hơn trong các chiến dịch, có năm cách sử dụng khác nhau cho Email Mẫu. Người dùng có thể chọn một email mẫu làm email tiếp thị trong một chiến dịch.

Với ABOT bạn sẽ thường xuyên sử dụng loại email này. Dưới đây là các cách sử dụng email template.

Chiến dịch

Để gửi một email mẫu trong một chiến dịch, hãy thêm một hành động chiến dịch và sau đó nhấp vào Send email . Bạn cũng sẽ thấy một tùy chọn cho Send email to user. Đặt tên cho hành động, lên lịch thời gian gửi và chọn email bạn muốn gửi.

Gửi biểu mẫu

Sau khi một liên hệ gửi biểu mẫu, bạn có thể gửi một vài loại email khác nhau từ tab Action. Bạn cũng có thể gửi email trực tiếp đến địa chỉ liên hệ. Bạn có thể sử dụng email mẫu để gửi tin nhắn cho các thành viên trong nhóm, những người có thể được hưởng lợi từ thông báo gửi biểu mẫu. Chọn bất kỳ một hoặc nhiều trong số Send email to contact, Send email to user hoặc Send form results. Các biểu mẫu độc lập có sẵn tất cả các tùy chọn này. Send email to contact không hiển thị trên Campaign Form. Trong biểu mẫu Chiến dịch, bạn sẽ thêm một hành động để gửi email đến người liên hệ trong chiến dịch. Tương tự với Chiến dịch, hãy đặt tiêu đề cho hành động và chọn email bạn muốn.

Point trigger (Kích hoạt điểm)

Khi một liên hệ đã đạt đến một số điểm nhất định, bạn có thể gửi cho họ một số loại email. Ví dụ có thể bao gồm một ưu đãi đặc biệt cho những người liên hệ gắn bó nhất của bạn hoặc một tin nhắn chúc mừng vì đã tích lũy được tổng số điểm đó. Chúng tôi cũng cung cấp tùy chọn Send email to user trong Point triggers. Với điều này, bạn có thể thông báo cho một thành viên trong nhóm nội bộ khi một liên hệ đạt đến giá trị điểm.

Gửi email cho người dùng

Đối với mỗi tùy chọn Send email to user, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn hơn. Điều này cho phép bạn gửi thông báo đến các thành viên thích hợp trong nhóm và biết khi nào một liên hệ nhận được một tin nhắn nhất định. Bất kỳ mã thông báo nào trong các email đó sẽ là mã thông báo từ bản ghi của Người liên hệ, không phải của người dùng. Bạn có thể sử dụng nó một cách hiệu quả như một BCC hoặc tạo một email khác để gửi cho các thành viên trong nhóm của bạn.

Liên hệ trực tiếp

Cách cuối cùng để gửi một email Mẫu là trực tiếp từ một trang contact.

  1. Trên trang contact, hãy tìm tùy chọn Send email ở góc trên cùng bên phải, phía trên ảnh hồ sơ.

  2. Chọn email mẫu bạn muốn gửi ở dưới cùng.

  3. Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào trong trình chỉnh sửa. Các thay đổi đối với dòng From name, Address hoặc Subject sẽ ghi đè thông tin trên mẫu email.

Ghi chú

Nếu bạn gửi email trực tiếp từ hồ sơ liên hệ, ABOT sẽ không theo dõi số liệu thống kê về những tin nhắn đó để báo cáo. Bạn có thể xem liệu một liên hệ có mở một trong những email này hay không.

Segment email (Email phân đoạn)

Email phân đoạn là email tiếp thị. Ví dụ có thể bao gồm bản tin hoặc thông báo chung. Gửi một email phân đoạn rất đơn giản chỉ với 3 bước.

  1. Tạo nội dung.

  2. Chọn các segment bạn muốn gửi tin nhắn.

  3. Để lên lịch gửi, hãy nhấp vào nút Gửi .

  4. Các Schedule để bắt đầu gửi tại populates lĩnh vực với ngày tháng và thời gian hiện tại. Để gửi ngay lập tức, hãy nhấp vào Lịch biểu. Nếu không, hãy đặt ngày và giờ cho thời điểm bạn muốn lên lịch gửi email, sau đó nhấp vào Lập lịch.

Lưu ý: Khi tạo Email Segment, để gửi thành công, vui lòng hẹn giờ gửi tại Publish at (date/time), rồi mới bấm lưu để tin bắt đầu chạy.

ABOT hỗ trợ điều chỉnh các email phân đoạn, vì vậy bạn có thể kiểm soát tốc độ gửi email của mình. Bạn phải đặt ngày và giờ để bắt đầu gửi, nhưng bạn cũng có thể quyết định tổng thời gian gửi. Nếu bạn muốn làm chậm quá trình, bạn có thể giới hạn số lượng email thực sự phải gửi mỗi giờ, ngày hoặc tuần trong thời gian dài. Bạn nên cài đặt gửi dưới 1000 email mỗi phút.

Last updated