Kết nối Ladipage với ABOT

Bạn có thể kết nối ladipage với ahachat dễ dàng qua 2 hình thức.

Cách 1: Nhúng form ABOT sang Ladipage

Bước 1: Tạo form trên abot

Bạn tạo 1 form trên abot với các trường thông tin bạn cần.

Bước 2: Nhúng form sang ladipage

Lấy mã javascript hoặc ifame để nhúng form sang ladipage

Sau đó thêm html trên ladipage và dán mã nhúng vào ladipage

Vậy là bạn đã nhúng được form của abot vào ladipage

Cách 2: Sử dụng form của ladipage và kết nối qua abot

Bước 1: Tạo form trên abot

Bước 2: Tạo form trên ladipage

Khi tạo form trên ladipage bạn cần tạo thêm 1 trường ẩn chứa id form của abot. Ở đây form mẫu của mình có id là 5 nên sẽ điền giá trị mặc định là 5.

Tiếp theo đến phần cấu hình form. Bạn chọn tài khoản liên kết là API và cấu hình như bên dưới ảnh.

Nhập API URL

POST https://company.abot.vn/abot/submit

Request Body

NameTypeDescription

abot[ten_html]

string

tên html form trong abot

abot[formId]

string

id formNhư vậy là dữ liệu đã được kết nối từ ladipage sang abot

Last updated