Links
Comment on page

Kết nối Ladipage với ABOT

Bạn có thể kết nối ladipage với ahachat dễ dàng qua 2 hình thức.

Cách 1: Nhúng form ABOT sang Ladipage

Bước 1: Tạo form trên abot

Bạn tạo 1 form trên abot với các trường thông tin bạn cần.
Bước 2: Nhúng form sang ladipage
Lấy mã javascript hoặc ifame để nhúng form sang ladipage
Lấy mã nhúng form abot
Sau đó thêm html trên ladipage và dán mã nhúng vào ladipage
Dán mã nhúng form abot vào ladipage
Vậy là bạn đã nhúng được form của abot vào ladipage

Cách 2: Sử dụng form của ladipage và kết nối qua abot

Bước 1: Tạo form trên abot

Ví dụ form trên abot
Bước 2: Tạo form trên ladipage
Khi tạo form trên ladipage bạn cần tạo thêm 1 trường ẩn chứa id form của abot. Ở đây form mẫu của mình có id là 5 nên sẽ điền giá trị mặc định là 5.
Tạo trường ẩn chứa id form của abot
Tiếp theo đến phần cấu hình form. Bạn chọn tài khoản liên kết là API và cấu hình như bên dưới ảnh.
post
https://company.abot.vn
/abot/submit
Nhập API URL
Như vậy là dữ liệu đã được kết nối từ ladipage sang abot