Sử dụng Assets

Assets là những tài liệu bạn muốn cung cấp cho các liên hệ của mình truy cập. Bạn muốn theo dõi và báo cáo về những người đang xem hoặc tải xuống tài liệu của bạn. Bạn cũng có thể muốn cá nhân hóa hành trình khách hàng dựa trên tài liệu mà họ đã tương tác. Bạn cũng có thể tính điểm khách hàng tiềm năng dựa trên tương tác với tài liệu.

Thêm assets

Để thêm tài liệu, hãy mở phần Assets trên bảng điều khiển bên trái và nhấp vào assets. Nếu bạn đã thêm asset, bạn sẽ thấy danh sách ở đây. Để thêm asset mới, hãy nhấp vào nút +NEW ở góc trên cùng bên phải.

Local storage (Lưu trữ cục bộ)

Để tải lên một tệp:

  1. Kéo tệp vào hộp Tải tệp lên hoặc nhấp vào bên trong hộp để duyệt tìm tệp trên máy của bạn.

  2. Nhập Alias: Alias sẽ tự động tạo nếu bạn để trống. Alias sẽ trở thành slug trên URL tải xuống sau khi bạn đã tải tài liệu lên.

  3. Thêm Description: Mô tả cho phép người dùng khác hiểu tài liệu dùng để làm gì.

Tùy thuộc vào loại tệp, bạn có thể thấy Bản xem trước của tài liệu.

Remote storage (Lưu trữ từ xa)

Thay vì duyệt máy tính để tìm tệp, bạn có hai tùy chọn lưu trữ từ xa. Dán vào một liên kết từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây Amazon S3 của bạn để lưu tệp của bạn.

Các tùy chọn asset

Khi thêm tài liệu từ bộ nhớ cục bộ hoặc từ xa, bạn sẽ thấy các tùy chọn ở bên phải giống như các mục khác trong ABOT.

  • Category: Phân loại tài liệu của bạn dựa trên mục tiêu, chiến dịch, v.v.

  • Language: Hiển thị ngôn ngữ mà tài liệu của bạn có sẵn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để báo cáo về tài liệu theo ngôn ngữ.

  • Published: Đặt Có/Không để xuất bản hoặc hủy xuất bản tài liệu. Tài liệu chưa xuất bản không thể tải xuống hoặc xem và không thể gửi dưới dạng tệp đính kèm trên email. Đặt ngày và giờ bắt đầu, kết thúc hoặc cả hai cho khoảng thời gian bạn muốn tài liệu có sẵn.

  • Chặn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục tệp này: (bộ nhớ cục bộ) Để ngăn các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, v.v., lập chỉ mục và hiển thị tệp trong kết quả tìm kiếm cho các chủ đề liên quan, hãy chọn .

Các loại tệp được chấp nhận

ABOT chấp nhận các phần mở rộng tệp sau: .csv, .doc, .docx, .epub, .gif, .ics, .jpg, .jpeg, .mpg, .mpeg, .mp3, .odt, .odp, .ods, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .tif, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .wav.

Tạo tài sản có sẵn

Khi bạn đã tải tài liệu lên, bạn sẽ muốn cung cấp tài liệu đó cho các liên hệ của mình truy cập. Sử dụng Download URL từ trang tài liệu trong ABOT, bạn có thể theo dõi những địa chỉ liên hệ nào đang tải xuống hoặc xem tài liệu.

Sao chép và dán liên kết vào trang web của bạn, trên trang đích hoặc dưới dạng liên kết trong email. Trong email hoặc trang đích của ABOT, hãy thêm ?stream=1vào cuối URL để mở tài liệu trong tab mới.

Việc tài liệu tải xuống hoặc mở trong tab mới từ một trang web phụ thuộc vào cài đặt trình duyệt của liên hệ. Để chuyển một tài liệu, bạn có thể có một hành động gửi biểu mẫu để tải tài liệu.

Bạn có thể gắn tài liệu vào email hoặc landingpage của bạn.

Last updated