Gmail

Hướng dẫn cài đặt sử dụng email service của google với abot

Vào cài đặt > Configuration > Email setting

Điền các thông tin sau:

Service to send mail through chọn Gmail

Username for the selected mail service: Địa chỉ email

Password for the selected mail service: Mật khẩu ứng dụng google

Hướng dẫn lấy mật khẩu ứng dụng google:

Mật khẩu ứng dụng là mật mã gồm 16 chữ số cho phép một ứng dụng hoặc thiết bị bên thứ 3 truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Chỉ những tài khoản đã bật tính năng Xác minh 2 bước mới có thể sử dụng mật khẩu ứng dụng.

Tạo và sử dụng mật khẩu ứng dụng

Lưu ý quan trọng: Để tạo mật khẩu ứng dụng, bạn cần thiết lập tính năng Xác minh 2 bước trên Tài khoản Google của mình.

Nếu bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước và nhận được thông báo lỗi "mật khẩu sai" khi đăng nhập, thì bạn có thể thử sử dụng mật khẩu ứng dụng.

  1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.

  2. Chọn phần Bảo mật.

  3. Chọn Xác minh 2 bước.

  1. Ở cuối trang, hãy chọn Mật khẩu ứng dụng.

  1. Nhập tên giúp bạn nhớ vị trí bạn sẽ sử dụng mật khẩu ứng dụng.

  2. Chọn Tạo.

  3. Để nhập mật khẩu ứng dụng, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình. Mật khẩu ứng dụng là mã gồm 16 ký tự được tạo trên thiết bị của bạn.

  4. Chọn Xong.

  5. Bạn sao chép mật khẩu ứng dụng và dán vào abot.

Nếu bạn đã thiết lập tính năng Xác minh 2 bước nhưng không tìm thấy tuỳ chọn thêm mật khẩu ứng dụng, điều này có thể là do:

Lưu ý: Thông thường, bạn cần nhập mật khẩu ứng dụng một lần cho mỗi ứng dụng hoặc thiết bị.

Last updated