Zalo OA

Gửi tin nhắn cho khách hàng đã follow zalo.

Với tin nhắn zalo OA bạn có thể gửi tin nhắn quảng cáo cho khách hàng mà không cần phải đăng ký trước. Zalo có áp dụng cước phí cho loại tin nhắn này xem chi tiết tại đây.

Đầu tiên các bạn hãy vào cài đặt > Plugin sau đó kết nối tới zalo OA của bạn.

Tạo tin nhắn zalo OA

Khi plugin được định cấu hình, bạn sẽ thấy tùy chọn mới: Zalo OA trong phần Kênh ở menu bên trái. Chọn tùy chọn và nhấp vào + NEW ở góc trên bên phải để tạo tin nhắn mới.

Khi plugin được cấu hình, bạn sẽ thấy tùy chọn mới: Zalo OA trong phần kênh ở Menu bên trái

 • Name: ABOT khuyên bạn nên có một quy ước đặt tên cho các loại tin nhắn văn bản khác nhau mà bạn có thể gửi. Quy ước đặt tên giúp giữ cho danh sách của bạn có tổ chức và giúp các thành viên trong nhóm tìm thấy tin nhắn văn bản.

Ví dụ: [ABOT] Chăm sóc thêm vào giỏ hàng (OA sau 3 ngày)

 • Zalo type: Kiểu tin nhắn zalo, có 4 kiểu gửi.

  • Tin nhắn chỉ có văn bản.

  • Tin nhắn đính kèm hình ảnh.

  • Tinh nhắn gắn kèm ảnh động.

  • Tin nhắn gắn kèm file.

 • Content: Đây là nơi viết nội dung tin nhắn của bạn. Bạn có thể sử dụng các trường thông tin động như {contactfield=firstname}

 • Category: Chỉ định danh mục cho tin nhắn văn bản của bạn, dựa trên mục tiêu, chiến dịch và các danh mục khác của chúng.

Gửi tin nhắn zalo OA

Trong một chiến dịch, hãy chọn Action > Send SMS để đưa tin nhắn văn bản vào chiến dịch.

 • Name: Đặt tên nội bộ cho tin nhắn. Đặt tên theo quy tắc sẽ giúp bạn và các thành viên dễ dàng xác định hành động khi xem trình tạo hoặc báo cáo.

 • Execute this event… : Chọn khoảng thời gian mà ABOT cần thực hiện sự kiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem hành động lập lịch trình .

 • Select Message : Chọn tin nhắn mà bạn muốn gửi bằng hành động.

 • +New Text Message : Nếu bạn chưa tạo tin nhắn bạn muốn gửi, hãy nhấp vào tùy chọn này để tạo một tin nhắn văn bản mới.

Decisions

Các quyết địch thực hiện bởi khách hàng:

 • Read Zalo Message: Kiểm tra khách hàng có đọc tin nhắn trên zalo hay không.

 • Received Zalo Message: Kiểm tra xem tin nhắn có được gửi thành công đến khách hàng hay không.

Last updated