Tạo và phân quyền User

Hướng dẫn tạo mới User

Đầu tiên bạn bấm vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải màn hình -> Bấm vào User. Sau đó bấm + New để thêm User mới.

Sau khi vào giao diện thêm mới User, bạn thêm các mục và bấm lưu khi hoàn tất.

Hướng dẫn tạo quyền User

Đầu tiên bạn bấm vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải màn hình -> Bấm vào Roles (vai trò). Sau đó bấm + New để thêm các quyền mới.

Sau khi vào giao diện thêm mới, tại Details (chi tiết) -> nhập tên quyền của user.

Tại Permissions -> Tick chọn các quyền bạn muốn giới hạn.

Sau khi hoàn tất bấm lưu lại.

Last updated