Bảng giá Zalo OA

1. Quy định chung

 • ZNS Follower API là một loại ZNS chỉ hiển thị trên thiết bị của Người Dùng Cuối với điều kiện người dùng đó đã lựa chọn quan tâm OA của Đối tác Dịch vụ.

 • Số lượng Lệnh ZNS Follower API được thiết lập thành công bởi mỗi OA trong mỗi Chu Kỳ Đối Soát là căn cứ để tính Khoản Phải Trả theo đơn giá sau.

 • Điều kiện áp dụng:

 • Lệnh thiết lập sau 48 giờ kể từ lần phản hồi cuối cùng bởi Người Dùng Cuối trong cùng luồng trao đổi; hoặc

 • Lệnh thiết lập sau mỗi 8 lần thiết lập Lệnh liên tiếp mà Người Dùng Cuối không phản hồi trong cùng luồng trao đổi

2. Bảng giá:

Xem chi tiết hơn và đăng ký gói tại: https://oa.zalo.me/home/pricing

3. Quy định đối với khách hàng:

 • OA đăng ký khai thác dịch vụ ZNS phải tuân thủ theo quy định và chính sách của Zalo và phải được xác thực theo quy định tại điều khoản xác thực OA.

 • Đăng ký mẫu cấu trúc theo Quy chuẩn thiết lập ZNS Template API bằng một trong các phương thức sau: (1) thông qua kênh giao tiếp chung, hoặc (2) thông qua đối tác dịch vụ được ủy quyền của Zalo.

 • Đảm bảo tính xác thực của giao dịch đã phát sinh giữa OA hoặc chủ thể của OA với người dùng cuối phù hợp với nội dung mô tả trong Lệnh ZNS Template API.

 • Không lợi dụng Dịch vụ ZNS để spam, gây phiền nhiễu hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của người dùng.

 • Chủ thể của OA có trách nhiệm quản lý OA và tất cả những tác vụ/ phát sinh liên quan đến OA theo đúng quy định pháp luật và quy định đặc thù đối với dịch vụ này yêu cầu bởi Zalo.

 • Thông báo cho Quản trị viên OA trước 15 ngày làm việc về bất cứ thay đổi liên quan đến quyền sở hữu, quyền đại diện hoặc bất cứ biến động nào liên quan đến tài khoản OA.

 • Zalo có quyền từ chối/tạm dừng cung cấp dịch vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi, nếu phát hiện việc sử dụng dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới Người Dùng Cuối.

Last updated