Tạo chiến dịch đa kênh trong Abot

(Kết nối các kênh thành một chiến dịch hoàn chỉnh)

Đầu tiên, bạn tạo Email, SMS, Zalo ZNS, Zalo OA - những kênh bạn muốn chạy.

Sau đó, bạn vào Campaigns (Chiến dịch) -> Bấm + New ở góc bên phải màn hình để bắt đầu.

 • Allow contacts to restart the campaign: Khi bạn thêm contacts mới vào chiến dịch, nếu bật "Yes" chiến dịch sẽ được tự động gửi lại từ đầu. Nếu để "No" thì sẽ không gửi. Khách hàng lưu ý chỗ này nhé, nếu chiến dịch đã chạy được một thời gian rồi mà bạn thêm contacts mới vào thì sẽ có thể bị gửi lại những tin Email, Zalo, SMS ngày trước.

 • Published: Bật "Yes" để chạy chiến dịch, "No" khi bạn muốn dừng.

 • Publish at (date/time): Cài thời gian chiến dịch bắt đầu chạy.

 • Unpublish at (date/time): Cài thời gian chiến dịch dừng.

Sau khi đã vào giao diện chỉnh sửa, sẽ hiển thị như sau:

 • Chọn Contact segments: Nếu bạn muốn gửi tới tệp khách hàng đã được phân khúc trong mục Segments. (Xem cách phân khúc khách hàng)

 • Chọn Campaign forms: Nếu bạn muốn chạy chiến dịch gửi thẳng tới tệp khách hàng vào từ form (ví dụ form trên website). (Xem cách tạo Form)\

Sau khi chọn nguồn liên hệ, bạn nhấp vào dấu cộng màu xám ở cuối hộp nguồn để chọn loại sự kiện.

 • Action (Hành động):

  Chọn hành động bạn muốn thực hiện với tệp khách hàng đó. Ví dụ gửi email, gửi sms, gửi zalo, cộng điểm, gắn tags..... (Định nghĩa từng hành động xem tại đây)

 • Decisions (Quyết định):

  Được sử dụng để check các hành vi, điều kiện sau khi đã có action. Ví dụ action gửi email -> Chọn Decisions để check hành vi bao nhiêu người đọc Email, lượt click vào link..... (Chi tiết từng Decisions xem tại đây)

 • Conditions (Điều kiện):

  Được sử dụng khi bạn muốn lọc điều kiện, ví dụ lọc họ tên, số điện thoại, tags, điểm số.... (Chi tiết từng điều kiện xem tại đây)

Nếu bạn muốn gửi chiến dịch tới 1 tệp khách hàng nhất định ví dụ những khách hàng được gắn tags "Mới" thì bạn hãy: Conditions -> Action -> Decisions. Nếu bạn muốn gửi tới toàn bộ khách hàng thì thông thường sẽ là: Action -> Decisions.

Quy trình tạo 1 chiến dịch đa kênh cơ bản trong Abot

Đầu tiên, chọn Action -> Chọn Send email để gửi email tới khách hàng.

Sau đó, bạn có thể chọn check hành vi mở email của khách hàng.

Chọn Action -> Chọn Send Zalo ZNS Message để gửi tin ZNS tới khách hàng. Hoặc Send Zalo Message để gửi tin Zalo OA tới khách hàng.

Sau đó, nếu bạn muốn cộng điểm cho từng bước, bạn chọn Adjust contact points.

Nếu bạn muốn gắn Tag -> Chọn Action -> Chọn Modify contact's tags.

Có thể có một số hành động xảy ra cùng một lúc hoặc kết hợp các quyết định, hành động và điều kiện cùng một lúc trong một chiến dịch.

Last updated