Chính sách xử lý vi phạm

Zalo tùy theo cấp độ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ của Zalo cho doanh nghiệp/ đại lý nếu nhận được phản hồi từ người dùng (hoặc) phát hiện Doanh nghiệp/ Chủ thể OA không tuân thủ các chính sách của Zalo gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng.

Khiếu nại của Người dùng

Trên 5% tổng số lượng Lệnh được khởi tạo trong vòng 24h hoặc vượt quá 50 khiếu nại, Zalo có quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho Template bị khiếu nại. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp xác minh và khắc phục.

Vi phạm xác định thông qua tiền kiểm/ hậu kiểm / khiếu nại của người dùng

Trường hợp Zalo phát hiện nội dung Lệnh ZNS Template API hiển thị trên thiết bị của người dùng không đúng như nội dung template và kịch bản đã được duyệt (hoặc) Doanh nghiệp thiết lập Lệnh ZNS hướng tới người dùng chưa là khách hàng của doanh nghiệp hoặc không phát sinh giao dịch với doanh nghiệp trước khi Lệnh ZNS được thiết lập, Zalo sẽ dừng xử lý các Lệnh này mà không cần thông báo trước với doanh nghiệp.

Khi vi phạm được xác định, tuỳ theo mức độ và cấp độ vi phạm, Zalo sẽ có các bước xử lý như sau:

  • Lần 1: Thông báo với Doanh nghiệp/ đại lý bằng văn bản/ email để khắc phục.

  • Lần 2: Ngừng cung cấp Dịch vụ ZNS

  • Lần 3: Block OA

  • Lần 4: Block doanh nghiệp với tất cả các dịch vụ của Zalo (đối với vi phạm của các OA khác thuộc cùng doanh nghiệp sở hữu).

Last updated