Zalo ZNS

Với zalo ZNS bạn có thể gửi tin nhắn qua zalo cho khách hàng bằng số điện thoại mà khách hàng không cần phải follow zalo. Các tin nhắn gửi đến khách hàng cần được đăng ký trước với zalo để được gửi tin.

Đầu tiên bạn hãy vào cài đặt > Plugin và kết nối với zalo OA của doanh nghiệp.

Tạo tin nhắn zalo OA

Khi plugin được định cấu hình, bạn sẽ thấy tùy chọn mới: SMS trong phần Kênh ở menu bên trái. Chọn tùy chọn và nhấp vào + NEW ở góc trên bên phải để tạo tin nhắn mới.

Điền nội dung vào các trường thông tin.

Để gọi các trường thông tin trong abot bạn hãy gõ { và tên của fields. Hoặc sử dụng shortcode

{contactfield=ALIAS}: Trong đó ALIAS là alias của field trong mục Custom field.

Gửi tin nhắn zalo ZNS

Trong một chiến dịch, hãy chọn Action > Send SMS để đưa tin nhắn văn bản vào chiến dịch.

  • Name: Chỉ định tên cho hành động. Điều này giúp bạn và những người dùng khác dễ dàng xác định hành động khi xem trình tạo hoặc báo cáo.

  • Execute this event… : Chọn khoảng thời gian mà Campaign Studio cần thực hiện sự kiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem hành động lập lịch trình .

  • Select Message : Chọn tin nhắn mà bạn muốn gửi bằng hành động.

  • +New Text Message : Nếu bạn chưa tạo tin nhắn bạn muốn gửi, hãy nhấp vào tùy chọn này để tạo một tin nhắn văn bản mới.

Decisions

Các quyết địch thực hiện bởi khách hàng:

  • Read Zalo Message: Kiểm tra khách hàng có đọc tin nhắn trên zalo hay không.

  • Received Zalo Message: Kiểm tra xem tin nhắn có được gửi thành công đến khách hàng hay không.

Decisions

Received Zalo ZNS Message: Kiểm tra xem có gửi được tin nhắn tới khách hàng không.

Last updated