Cấu hình email SMTP Gmail

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập SMTP Gmail

Để bắt đầu thiết lập SMTP Gmail hay cấu hình SMTP, bạn cần thực hiện theo 4 bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Tạo mật khẩu ứng dụng Gmail

Truy cập đường link Gmail và đăng nhập tài khoản của bạn, bật Xác minh 2 bước trong mục Bảo mật.

Để lấy mật khẩu ứng dụng, bạn nhấn vào ô chọn ứng dụng, chọn mục Khác (Tên tùy chỉnh) và đặt tên bất kỳ. Nhấn chọn Tạo, mật khẩu ứng dụng dành cho thiết bị của bạn sẽ được tạo và hiển thị trên ô màu vàng. Hãy lưu lại mật khẩu này để sử dụng cấu hình SMTP Gmail trên website.

Bước 2: Cấu hình vào ABOT

Bạn vào cài đặt (Setting) > Cấu hình (Configuration) > Email setting

Email sender display name: Điền tên email bạn muốn gửi ra cho khách hàng

Email sender display name: Điền email gửi ra

Service to send mail through: Chọn Gmail

Username for the selected mail service: Điền email gửi ra của bạn

Password for the selected mail service: Điền mật khẩu ứng dụng vừa tạo ở bước trước.

Sau đó nhấn Test connecttion, Nếu trạng thái trả về Success! tức là bạn đã cấu hình thành công. Bạn có thể nhấn Apply và nhấn send test email để kiểm tra xem có email được gửi tới địa chỉ gmail bạn cấu hình hay chưa. Cuối dùng nhấn Save & Close

Last updated