Sử dụng và tạo Forms

Sử dụng form để tạo khách hàng khách hàng tiềm năng và thu thập dữ liệu khách hàng, form gắn trên website hoặc landingpage có thể định danh các khách hàng truy cập website và để lại thông tin. Ngoài ra form trong abot còn có thể sử dụng API để kết nối với các hệ thống bên ngoài.

Kiểu Form

Để tạo form bạn vào thành phần > Form và thêm một form mới.

Form chiến dịch: Form chiến dịch có thể sử dụng để kích hoạt một chiến dịch và là một phần của chiến dịch đó, Sau khi khách hàng điền thông tin trên form này thì chiến dịch sẽ được kích hoạt. Form chiến dịch có ít hành động hơn form đơn nhưng điều này có thể sử dụng trong chiến dịch.

Form đơn: Form đơn không sử dụng trong chiến dịch. Form này sẽ có các hành đông ngay sau khi khách hàng đăng ký form.

Ở mục sau khi điền form là hành động tiếp theo sau khi khách đăng ký form và gửi đi. Có các tùy chọn:

 • Làm mới form: Form sẽ được làm mới sau khi khách hàng gửi form

 • Chuyển tiếp URL: Khách hàng sẽ được chuyển tiếp đến một URL

 • Thông báo: Thông báo xuất hiện sau khi khách hàng điền form.

Trong mục Trường các bạn hãy chọn kiểu trường mà bạn sẽ sử dụng, các kiểu trường:

 • Captcha: Một hình thức bảo vệ chống spam cơ bản, yêu cầu người dùng trả lời đúng câu hỏi để đăng ký form.

 • Checkbox Group: Cho phép một liên hệ chọn một hoặc nhiều tùy chọn từ danh sách, sử dụng các hộp kiểm.

 • Date: Sử dụng trường với định dạng là ngày tháng.

 • Date/time: Sử dụng trường với định dạng ngày và giờ.

 • Description area: Khu vực mô tả không giới hạn độ dài văn bản sử dụng để thêm mô tả trong form của bạn.

 • Email: Sử dụng với các trường là email với định dạng - [email protected]. Hệ thống abot sẽ tự động gợi ý với trường Fiels trong hệ thống.

 • File: Bạn có thể tải một file lên thông qua form.

 • Hidden: Trường này sẽ không được hiển thị ra biểu mẫu cho khách hàng. Bạn có thể sử dụng trường này để cài đặt những giá trị mặc định.

 • HTML area: Cho phép bạn thêm mã tùy chỉnh vào biểu mẫu.

 • List - Country: List các quốc gia có sẵn trong ABOT.

 • Number: Chỉ nhập kiểu số

 • Page break: Ngắt trang bạn có thể chia form ra thành nhiều trang với nút quay lại và tiếp tục.

 • Password: Sử dụng để tạo mật khẩu.

 • Phone: Nhập định dạng theo số điện thoại, Bạn có thể tùy chọn định dạng sđt quốc tế hoặc không.

 • Radio Group: Liệt kê các tùy chọn cho khách hàng và chỉ được lựa chọn 1 lựa chọn.

 • Select: Hiển thị một danh sách chọn cho khách hàng.

 • Social Login: Kết nối với Twitter, facebook, linkedIn để lưu thông tin vào abot.

 • Text: Nhập các kiểu văn bản giới hạn 255 ký tự.

 • Textarea: Trường văn bản dạng dài hơn với giới hạn ký tự là 65.535 ký tự.

 • URL: Xác thực mục nhập phải là một URL, bao gồm https:// hoặc http://

Cấu hình trường.

Chung:

 • Nhãn: Tiêu đề trường của bạn - cho khách hàng biết bạn muốn họ nhập gì vào trường. Theo mặc định, nhãn hiển thị trước trường biểu mẫu.

 • Show label?: Khi được đặt thành Không, nhãn sẽ không hiển thị trên biểu mẫu.

 • Save result?: Khi được đặt thành Không, Abot không lưu dữ liệu đã nhập vào danh sách kết quả gửi biểu mẫu. Nếu bạn ánh xạ trường với trường liên hệ, Abot vẫn lưu dữ liệu vào bản ghi liên hệ.

 • Help message: Để thêm chi tiết về những gì bạn muốn một liên hệ nhập, hãy thêm thông báo trợ giúp tùy chỉnh.

 • Input placeholder: Thêm văn bản trong trường biểu mẫu, hoạt động như một nhãn hoặc thông báo trợ giúp.

Trường: Đây là khi vực để bạn ánh xạ trường trong form với trường thông tin của liên hệ.

Bắt buộc: Có bắt buộc điền trường ngày hay không.

Thuộc tính: Thuộc tính là các thẻ CSS để thay đổi kiểu dáng của một biểu mẫu cụ thể. Nếu bạn đặt Kiểu kết xuất thành Không trên biểu mẫu, các thuộc tính này sẽ bị bỏ qua.

Tên HTML: Tên html của trường, sử dụng để tham chiếu hoặc kết nối với các form khác của bạn theo cách thủ công.

Nhãn thuộc tính: Css lại nhãn hiển thị. Sử dụng định dạng style="attribute: descriptor" để thay đổi kiểu. Ví dụ: để thay đổi nhãn thành màu đỏ, hãy sử dụng style="color: red" or style="color: #ff0000".

Thuộc tính đầu vào: Thay đổi cách bất kỳ văn bản nào bên trong trường biểu mẫu xuất hiện. Điều này có thể áp dụng cho văn bản chỗ dành sẵn đầu vào, văn bản được nhập bởi người gửi biểu mẫu hoặc các tùy chọn cho các trường được chọn khi Cho phép nhiều được đặt thành có (bao gồm Danh sách - Quốc gia).

Thuộc tính chứa Dòng: Thay đổi trường biểu mẫu. Bạn có thể muốn thay đổi kích thước của hộp, màu tô, các cạnh tròn hoặc bất kỳ thuộc tính nào khác của trường thực tế.

Hành vi: Tab Hành vi giúp các nhà tiếp thị cải thiện trải nghiệm cho người liên hệ hoàn thành biểu mẫu.

 • Hiển thị nếu các giá trị có tồn tại: Tùy chọn hiển thị có hoặc không giúp bạn không cần hỏi lại các thông tin đã có của khách hàng.

 • Hiển thị sau X lần gửi: Nếu đang sử dụng cùng một biểu mẫu ở một số nơi trên trang web của mình, bạn có thể thay đổi các trường mà người liên hệ nhìn thấy mỗi khi họ xem biểu mẫu. Nhập giá trị từ 1 đến 200. Trường này sẽ ẩn trường cho đến khi khách hàng submit cùng một biểu mẫu với số lần đã đã điền từ trước. Khi không được xác định, trường sẽ hiển thị mỗi khi người liên hệ nhìn thấy biểu mẫu. Mục đích là để rút ngắn biểu mẫu. Sử dụng nó với các trường ẩn khi các giá trị tồn tại.

 • Tự động điền thông tin: Bật mục này thông sẽ tự động điền nếu trong hệ thống đã có thông tin của khách hàng này. Mục này hoạt động với các landingpage trên ABOT không hoạt động với form gắn ở nơi khác. Tính năng này có thể hoạt động được cả với các trường ẩn.

Hành động

Hành động sảy ra khi một khách hàng đăng ký form. Có thể gửi email xác nhận, thông báo cho nhân viên, gắn tag... Các hành động có sẵn nhiều tùy chọn cho các form đơn.

 • Gửi email liên hệ: Để gửi email trực tiếp cho người liên hệ sau khi họ gửi biểu mẫu, hãy sử dụng tùy chọn này. Chọn Email mẫu từ danh sách hoặc nhấp vào + Email mới để tạo một email mới. Sau khi chọn email, bạn cũng có thể mở một cửa sổ mới để thực hiện các chỉnh sửa hoặc xem trước email.

 • Gửi kết quả tới email: Gửi kết quả email của người dùng nhập vào đến địa chỉ email chỉ định.

 • Gửi email tới người dùng: Gửi email tới nhân viên của bạn thông báo người dùng đã đăng ký form.

 • Gửi kết quả qua một form khác: Bạn có thể sử dụng để gửi kết quả sang một form khác hoặc sử dụng để đẩy qua api/webhook. Nhập email để nhận thông báo khi hành động sảy ra lỗi.

 • Lưu thẻ UTM: Lưu thẻ UTM của trang mà khách hàng đang đăng ký form. Phần này để ghi nhận lại nguồn liên hệ.

 • Thay đổi phân khúc: Bạn có thể thêm hoặc xóa khách hàng ra khỏi phân khúc đã chọn ngay sau khi đăng ký form.

 • Thay đổi thẻ (tag): Gắn hoặc xóa thẻ tag ngay sau khi khách hàng đăng ký form.

 • Thêm vào thang điểm công ty: Bạn có thể thêm hoặc trừ điểm tiềm năng cho công ty. Ví dụ bạn muốn thêm 10 điểm hãy điền số 10.

 • Xóa liên hệ khỏi danh sách không liên lạc: Nhiều khách hàng đăng ký vào mục không liên lạc hoặc bạn đã cho khách hàng vào danh sách không liên lạc trước đó thì bạn có thể xóa khỏi danh sách này khi khách hàng điền form đăng ký trở lại.

 • Điều chỉnh thêm: Bạn có thể cộng, trừ, nhân, chia điểm tiềm năng của liên hệ đăng ký form.

 • Tải tài liệu: Khách hàng tải tài liệu ngay sau khi đăng ký form. Bạn có thể xem thêm về mục tài liệu tại đây.

 • Đẩy liên lạc qua tích hợp: Bạn có thể đẩy liên hệ qua các CRM mà bạn đã tích hợp với ABOT.

Thêm form vào trang.

Với landingpage của abot bạn có thể sử dụng shortcode {form= ID#} để gọi form vào landingpage.

Nhúng form vào website:

Tự động: Với tùy chọn này, ABOT sẽ tự động tạo ra mẫu form và sẽ được cập nhật phiên bản mới nhất của form

Qua Javascript (đề nghị): Bạn nhúng mã javascript vào nơi bạn muốn form hiển thị.

Qua iframe: Bạn nhúng mã javascript vào nơi bạn muốn form hiển thị.

Qua mã HTML: Bạn có thể tùy chỉnh giao diện với mã HTML, khi sử dụng phần này bạn sẽ phải cập nhật thủ công trên web của bạn nếu form có thay đổi.

Cách tạo form cơ bản:

Bạn vào form -> Bấm +New để tạo mới -> Bấm "Select" tại "New Campaign Form"

Bấm +Add để thêm tất cả thông tin. Sau khi xong bấm Save & Close (Lưu và đóng) để lưu lại.

Last updated