Popup (Cửa sổ bật lên)

Các mục pop-up, modals hoặc lightboxes, thường được sử dụng để trình bày một thông điệp tiếp thị cụ thể cho khách truy cập trang web. Trong ABOT, bạn có thể linh động từ nhiều loại pop-up khác nhau.

Để tạo một pop-up mới, hãy chuyển đến Channels > Popup và nhấp vào + New.

Các tùy chọn chung

 • Name: Chỉ định tên cho mục Pop-up.

 • Website: Chỉ định URL trang nơi mục popup của bạn sẽ được hiển thị. ABOT hiển thị bản xem trước của trang trong trình tạo pop-up.

 • Description: Ghi chú thông tin về mục popup, chẳng hạn như trang mà nó sẽ hiển thị, cách pop-up xuất hiện trên trang và mục đích của pop-up, để giúp những người dùng các quản trị viên khác hiểu được mục đích của pop-up.

 • Category: Phân loại để làm rõ hơn mục tiêu, chiến dịch và các danh mục khác của bạn.

 • Published: Đặt thanh chuyển đổi này thành Yes để xuất bản một pop-up. Các mục pop-up chưa được công khai sẽ không được hiển thị trên bất kỳ trang nào.

 • Publish at: Đặt ngày và giờ bắt đầu mà bạn muốn pop-up hoạt động.

 • Unpublish at: Đặt ngày và giờ kết thúc và pop-up sẽ không xuất hiện sau đó nữa.

 • Google Analytics UTM Tags: ABOT hỗ trợ gắn thẻ UTM trong các pop-up, email và landing page.

Builder

Sau khi bạn chỉ định thông tin chung cho mục pop-up, hãy nhấp vào tùy chọn Builder ở góc trên cùng bên phải. Nếu bạn đã chỉ định một URL trong trường Trang web trên trang chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị bản xem trước. Nếu bản xem trước không hiển thị, trang web có thể chặn các bản xem trước iframe. Do đó, bạn phải thêm mục pop-up vào cài đặt web hoặc tổ chức (nếu có) để xem bản xem trước.

Ghi chú

Bản xem trước không xuất hiện cho đến khi cài đặt được hoàn tất.

Bạn có thể tạo demo pop-up trên thanh bên ở bên phải, trong khi khu vực xem trước cho phép bạn xem mục tiêu điểm sẽ được hiển thị như thế nào trên trang web của bạn.

Mục tiêu của pop-up là gì?

Các loại pop-up

 • Collect Data: Thu thập thông tin cá nhân đầu vào.

 • Display a notice: Pop-up này cho phép bạn hiển thị thông báo cho khách truy cập trang web của bạn. Không có chuyển đổi cho loại mục tiêu điểm này.

 • Emphasize a link: Pop-up này cho phép bạn hướng khách truy cập trang web đến một trang cụ thể. Trang đó có thể một sự kiện, ưu đãi cụ thể hoặc thông báo quan trọng đối với chiến lược tiếp thị của bạn. Một chuyển đổi thành công được tính là một lần nhấp vào liên kết.

Tùy chọn tương tác

Mỗi loại trong số ba loại pop-up trên đều có các tùy chọn giống nhau về cách thức và thời điểm xuất hiện.

 • Animate? : Đặt thanh chuyển đổi này thành Yes để đảm bảo rằng hiệu ứng xuất hiện cùng lúc với pop-up. Ngoài ra, hãy đặt giá trị này thành No để pop-up xuất hiện mà không có hiệu ứng.

 • When to engage? : Các tùy chọn sau xác định thời điểm pop-up xuất hiện.

  • Upon arrival: Ngay sau khi khách truy cập vào web.

  • After slightly scrolling down: Khi khách di chuyển xuống trang một chút.

  • After scrolling to middle: Khi khách cuộn xuống trang và đến nửa trang.

  • After scrolling to bottom: Khi khách cuộn đến cuối trang web.

  • Visitor intends to leave: Khi con trỏ lướt qua các tag (để đóng tab hoặc cửa sổ hoặc chuyển sang tab mới)

 • Timeout before engage: Đặt thời gian trễ (tính bằng giây). Ví dụ: nếu bạn đặt When to engage? là Upon arrivalTimeout before engage là 2 giây, pop-up sẽ xuất hiện hai giây sau khi khách truy cập vào trang.

 • How often to engage?: Đặt tần suất hiển thị trên trang web. Các tùy chọn có sẵn là:

  • Every page: Tất cả các page

  • Once per session: mỗi lần load trang

  • Every 2 minutes: Mỗi 2 phút

  • Every 15 minutes: Mỗi 15 phút

  • Once per hour: 1 lần mỗi tiếng

  • Once per day: 1 lần 1 ngày

 • Stop engaging after a conversion? (chỉ dành cho Collect DataEmphasize a Link): Đặt thanh chuyển đổi này thành Yes để ngừng hiển thị pop-up sau khi gửi biểu mẫu (đối với loại Collect Data) hoặc nhấp vào liên kết (đối với loại Emphasize a Link). Tùy chọn này không xuất hiện trên Display a notice vì không có điểm chuyển đổi.

Kiểu nào được áp dụng?

Các mục pop-up có thể có bất kỳ một trong bốn giao diện khác nhau, mỗi mục có các tùy chọn cấu hình khác nhau.

Bar

Kiểu Bar là một đường ngang trên đầu hoặc cuối trang bao gồm nội dung pop-up của bạn.

 • Allow hide?: Đặt thanh chuyển đổi này thành Yes, sau khi nhấp vào, thanh này sẽ co lại để ẩn nội dung, thay vào đó mũi tên sẽ được hiển thị. Khách hàng thể nhấp vào mũi tên để mở lại thanh. Nếu được đặt thành No, thanh không thể bị ẩn.

 • Push page down?: Đặt thanh chuyển đổi này thành Yes để đẩy nội dung của trang xuống bên dưới thanh. Nếu được đặt thành No , thanh này sẽ che nội dung trên đầu trang.

 • Make sticky?: Đặt thanh chuyển đổi này thành Yes để thanh này xuất hiện ở đầu trang ngay cả khi khách truy cập cuộn xuống. Nếu được đặt thành No, thanh này sẽ hiển thị ở đầu trang khi khách cuộn trang ở đầu.

 • Placement: Chọn tùy chọn này để đảm bảo rằng thanh pop-up xuất hiện ở đầu hoặc cuối trang.

 • Size: Chỉ định độ dày của thanh và cỡ chữ. Hai tùy chọn là Large (chiều cao 50px và phông chữ 17pt) và Regular (chiều cao 30px và phông chữ 14pt).

Modal

Kiểu Modal là kiểu được sử dụng phổ biến nhất trong 3 loại.

Hình thức pop-up là một hộp thoại xuất hiện được căn chỉnh theo chiều ngang ở giữa trang. Nội dung của trang chính bị tối đi khi pop-up xuất hiện để thu hút sự chú ý.

Khách truy cập có thể đóng loại pop-up này bằng nút X ở góc trên cùng bên phải của hộp thoại.

 • Placement: Chọn nếu bạn muốn phương thức xuất hiện ở đầu trang, ở giữa hoặc ở cuối trang.

Notification

Kiểu Thông báo là một hộp nhỏ ở các góc của trang.

Không giống như modal, vị trí nằm ở một trong bốn góc của trang và nội dung trang chính không bị tối phía sau mục tiêu điểm.

Khách truy cập có thể đóng loại mục tiêu điểm này bằng nút X ở góc trên cùng bên phải của thông báo.

 • Placement: Chọn nếu bạn muốn thông báo xuất hiện ở trên cùng bên trái, trên cùng bên phải, dưới cùng bên trái hoặc dưới cùng bên phải của trang.

Full Page

Loại mục pop-up này chiếm toàn bộn trang, ẩn phần nội dung trang cho đến khi khách truy cập nhấp vào nút X ở góc trên cùng bên phải của pop-up.

Không có tùy chọn cấu hình bổ sung nào cho pop-up toàn trang.

Colors

Có bốn tùy chọn màu sắc trên các mục tiêu điểm mà bạn sử dụng để tùy chỉnh giao diện của mục đó. Đối với tất cả bốn tùy chọn, bạn có thể sử dụng công cụ chọn màu hoặc nhập mã hex.

 • Primary color:

  • Đối với kiểu Bar, (Primary colour) màu chính là màu nền của thanh bar.

  • Đối với kiểu Modal, notification và full page, primary colour là màu đường viền xung quanh hộp pop-up với đường kẻ trên dày hơn so với 3 mặt còn lại.

 • Text color : Màu của dòng văn bản với văn bản được nhập trong phần content.

 • Button color: Màu nền cho nút trên các loại Collect data hoặc emphasise a link. Tùy chọn này không có sẵn cho loại Display a notice.

 • Button text color: Màu văn bản nút trên các loại như Collect data hoặc emphasise a link . Tùy chọn này không có sẵn cho Display a notice .

Content

Có ba chế độ chỉnh sửa nội dung để bạn lựa chọn để tùy chỉnh pop-up.

Basic

Chế độ chỉnh sửa này cung cấp một số trường, tùy thuộc vào loại pop-up bạ chọn.

 • Headline: Dòng tiêu đề chính thu hút sự chú ý của khách hàng.

 • Tagline (chỉ dành cho Emphasize a Link ): Mục này không bắt buộc.

 • Font: Chọn font chữ phù hợp với nội dung và mục đích pop-up. Lưu ý: font chữ không thể thêm hoặc bớt.

 • Select the form to insert (chỉ dành cho loại Collect data): Chọn biểu mẫu được tạo sẵn trước đó trong ABOT, chọn và sử dụng trong pop-up.

 • Link text (chỉ dành cho Emphasize a Link ): Nhập văn bản sẽ xuất hiện trên nút của pop-up.

 • Link URL (chỉ dành cho Emphasize a Link ): Nhập đường liên kết dẫn tới khi nhấp vào nút của pop-up.

 • Open link in a new window? (chỉ dành cho Emphasize a Link ): Đặt thanh chuyển đổi này thành Yes để mở tab mới, nếu thanh chuyển đổi này là No, liên kết được mở trong tab hiện tại.

Editor

Chế độ trình chỉnh sửa này sử dụng cùng một trình soạn thảo WYSIWYG được sử dụng cho nội dung web động, nội dung động trong email và vùng văn bản trong trình tạo email kế thừa.

HTML

Chế độ trình chỉnh sửa này hiển thị một trường trống để viết hoặc dán mã HTML cho một pop-up được tùy chỉnh hoàn toàn.

Ghi chú

Nếu bạn chuyển đổi chế độ chỉnh sửa nội dung, hãy xóa nội dung khỏi chế độ chỉnh sửa trước đó. Nếu bạn không làm như vậy, ABOT có thể không hiển thị nội dung dự kiến ​​cuối cùng.

Sử dụng popup

Khi bạn đã hoàn thành các cài đặt cho pop-up và sẵn sàng để hiển thị, hãy đặt thanh chuyển đổi Published thành Yes hoặc cài đặt xuất bản vào ngày, giờ sau đó nhấp vào Save and Close. Nếu bạn chưa sẵn sàng xuất bản, bạn có thể thêm mã vào trang web của mình và xuất bản pop-up sau đó. Các pop-up chưa được xuất bản không xuất hiện trên bất kỳ trang nào.

Trên trang web

Ghi chú

Việc thêm một pop-up vào trang web của bạn có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ các thành viên khác trong tổ chức của bạn, chẳng hạn như nhóm phát triển web của bạn.

Trên trang chi tiết của pop-up, bạn sẽ thấy một hộp ở góc trên cùng bên phải. Sao chép đoạn mã và dán đoạn mã đó vào trang của bạn.

Ghi chú

Bạn phải chỉ định miền trang web của mình trong cài đặt CORS của phiên bản để mục tiêu điểm xuất hiện. Để kiểm tra cài đặt này hoặc để thêm miền, hãy đi tới Cài đặt > Cấu hình > Cài đặt hệ thống > Cài đặt CORS , đặt Hạn chế tên miền thành Yes và chỉ định miền trang web của bạn.

Điều này là để đảm bảo rằng các trang web khác không thể thêm pop-up vào trang web của bạn, hạn chế được spam.

Trên trang đích (landing page)

Bạn có thể thêm một pop-up vào trang đích của Campaign Studio. Trong bất kỳ khối văn bản hoặc khối chế độ mã nào, hãy sử dụng mã ngắn {form = ID #} , thay thế ID # bằng số ID của pop-up mà bạn muốn hiển thị.

Trong nội dung web động

Để thêm pop-up vào nội dung web động, bạn sẽ cần sử dụng mã ngắn {form = ID #} và thay thế ID # bằng số ID của pop-up mà bạn muốn hiển thị.

Kiểm tra hiệu quả của pop-up

ABOT hiển thị bản xem trước của pop-up khi bạn bắt đầu tạo pop-up. Bản xem trước mô tả giao diện của pop-up khi hiển thị trên trang.

Dưới đây là danh sách kiểm tra các mục cần xem xét thử nghiệm:

 • Pop-up có xuất hiện khi đã xuất bản không?

 • Pop-up có phù hợp với nội dung trên trang web đang hướng tới hay không?

 • Pop-up giúp trang web gia tăng chuyển đổi hay không?

 • Biểu mẫu có xuất hiện trên trang và các liên kết đến trang khác có hoạt động hay không?

Để xác minh xem pop-up có dừng hiển thị sau khi đã chuyển đổi hay không, bạn phải được theo dõi như một người liên hệ đã biết. Thử nghiệm có thể diễn ra như sau:

Điều hướng đến trang nơi pop-up dự kiến ​​sẽ hiển thị. Sử dụng cửa sổ ẩn danh để điền thông tin biểu mẫu:

 • Tùy thuộc vào loại đã chọn, hãy nhấp vào liên kết hoặc gửi biểu mẫu trên pop-up để hoàn tất chuyển đổi.

 • Điều hướng khỏi trang hoặc chuyển đến một trang khác nơi pop-up sẽ xuất hiện.

 • Nếu pop-up không hiển thị lại, thử nghiệm của bạn thành công.

Đo lường thành công

Đối với các mục pop-up thuộc loại Emphasis a link, ABOT sẽ hiển thị liên kết trên trang chi tiết danh mục pop-up. Bạn có thể nhấp vào số trong cột Clicks để xem danh sách liên hệ đã nhấp vào liên kết.

Nếu bạn thay đổi liên kết trong pop-up, Campaign Studio sẽ liệt kê tất cả các liên kết. Do đó, bạn có thể xem các liên kết đã được nhấp vào từ pop-up đã tạo.

Ngoài ra, thẻ UTM trên các mục pop-up áp dụng cho cả theo dõi liên kết và gửi biểu mẫu. Đối với các pop-up được sử dụng để thu thập dữ liệu, ABOT khuyên bạn nên sử dụng hành động gửi biểu mẫu để ghi lại các thẻ UTM.

Last updated