Hướng dẫn tạo Email mới

Đầu tiên, bạn bấm + New ở góc bên phải màn hình -> Bấm New Template Email.

Sau khi vào giao diện chỉnh sửa:

Lưu ý: Đối với dạng tin Email Segment, để gửi thành công, vui lòng hẹn giờ gửi tại Publish at (date/time), rồi mới bấm lưu để tin bắt đầu chạy.

Last updated