Chính sách bảo vệ dữ liệu người dùng

  • Doanh nghiệp/ đại lý có trách nhiệm và phải đảm bảo nhận được sự đồng ý của người dùng trong việc thu thập, lưu trữ hoặc gửi thông tin người dùng qua các dịch vụ của VNG cung cấp, bao gồm cả việc đảm bảo tuân thủ các chính sách quyền riêng tư và quy định của pháp luật.

  • Không sử dụng/ chia sẻ các thông tin có được từ việc tương tác với người dùng qua nền tảng của VNG với bất kỳ mục đích nào khác với mục đích tương tác với chính người dùng này.

  • Không chia sẻ hoặc gởi thông tin tương tác với người dùng qua nền tảng VNG với bất kỳ người dùng hoặc bên thứ 3 nào khác.

  • Không sử dụng Dịch vụ ZNS để chia sẻ hoặc yêu cầu người dùng chia sẻ thông tin cá nhân liên quan đến thẻ ngân hàng, tài khoản tài chính/ ngân hàng, CMND, và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến bảo mật cá nhân của người dùng trên nền tảng của VNG.

Last updated