Tạo các Reports (Báo cáo)

Đầu tiên bạn vào phần mềm -> Vào Reports -> Bấm + New ở góc bên phải màn hình để tạo báo cáo mới.

Tại phần Data chọn như sau:

Tại Schedule chọn như sau:

Tùy vào mục "Data Source" bạn chọn từ ban đầu ở phần "Details" mà sẽ có hoặc không mục "Graphs". Nếu có thì hướng dẫn như sau:

Sau khi hoàn tất bấm lưu lại.

Last updated