ABOT
Search…
⌃K
Links

Hướng dẫn tạo Campaign (Chiến dịch) trong Abot

Hầu hết các nhà tiếp thị nghĩ về các chiến dịch là cách để giao tiếp với khách hàng của họ. Các chiến dịch cũng có thể hữu ích cho việc quản lý khách hàng tiềm năng, hoạt động tiếp thị và hỗ trợ bán hàng. Trình tạo chiến dịch trực quan của ABOT có thể giúp đạt được cả hai mục tiêu, ngay cả trong một chiến dịch.

Bắt đầu

Trước khi chuyển sang trình tạo chiến dịch, bạn sẽ muốn đặt tên cho chiến dịch của mình. Việc thêm danh mục (Categories) cũng rất hữu ích để phân loại các chiến dịch. Để thêm mới các danh mục (Categories) bạn có thể xem hướng dẫn tại đây
 • Allow contacts to restart the campaign: Một liên hệ (dựa trên ID) thường không thể lặp lại cùng một chiến dịch. Bật tùy chọn này nếu bạn đang xây dựng chiến dịch cho một tin nhắn định kỳ (sinh nhật, đăng ký) hoặc các hoạt động giao dịch (thông báo hoạt động, Cộng điểm khách hàng tiềm năng, xác nhận đơn hàng, v.v.) Các liên hệ có thể thực hiện cùng một chiến dịch nhiều lần mà bạn không cần để sao chép chiến dịch.
 • Ghi chú
  Người liên hệ không thể bắt đầu lại chiến dịch cho đến khi họ bị xóa khỏi chiến dịch. Điều này không cần phải thủ công cho mọi liên hệ. Có một tùy chọn hành động trong trình tạo chiến dịch để xóa các địa chỉ liên hệ khi họ đã trải qua một chiến dịch.
 • Publish options: Hãy cẩn thận không xuất bản một chiến dịch cho đến khi bạn thực sự sẵn sàng để nó hoạt động. Nếu đã có địa chỉ liên hệ trong một chiến dịch, các thay đổi đối với chiến dịch đã xuất bản sẽ không phải lúc nào cũng áp dụng cho các địa chỉ liên hệ đó. Các thay đổi ngoài mọi sự kiện đã được lên lịch (kể cả đang chờ xử lý) sẽ được áp dụng. Nếu sự kiện đã được lên lịch thì sẽ không thể thay đổi. Các thay đổi sẽ không áp dụng nếu liên hệ đã vượt qua hành động trong chiến dịch mà bạn đang thực hiện thay đổi. Việc thêm các sự kiện mới trực tiếp từ nguồn liên hệ sẽ không áp dụng cho các địa chỉ liên hệ đã có trong chiến dịch.
  Để lập lịch ngày và giờ xuất bản của chiến dịch:
  1. 1.
   Thêm ngày và giờ vào hộp văn bản Tùy chọn xuất bản.
  2. 2.
   Đặt Đã Published thành Yes .
  Khi bật tùy chọn này, chiến dịch sẽ được Pending , cho đến ngày và giờ bạn đã chọn và sau đó sẽ xuất bản chiến dịch. Bạn cũng có thể hủy xuất bản chiến dịch vào một ngày và giờ được xác định trước.
 • Thử nghiệm : Bạn thường bắt đầu với một chiến dịch thử nghiệm, sử dụng một phân đoạn các địa chỉ liên hệ nội bộ hoặc người dùng làm nguồn liên hệ. Khi bạn đã xây dựng và thử nghiệm chiến dịch và hài lòng với cách nó hoạt động, hãy thêm nguồn bạn muốn thực sự xem qua chiến dịch. Trong quá trình thử nghiệm, bạn cũng có thể sử dụng các khoảng thời gian khác nhau vì vậy thay vì đợi một tuần cho email tiếp theo, bạn có thể đặt nó để gửi sau 5 phút.

Campaign builder

Contact source

Các chiến dịch được kích hoạt cho các segments hoặc các địa chỉ liên hệ gửi biểu mẫu. Khi bạn đã có segments hoặc biểu mẫu, bạn sẽ chọn phân đoạn hoặc biểu mẫu thực tế để sử dụng. Để sử dụng cả hai, hãy sử dụng nút chọn màu xám ở bên trái hoặc bên phải của block nguồn liên hệ để thêm bất kỳ loại nguồn mà bạn muốn.

Thêm sự kiện

Sau khi chọn nguồn liên hệ, hãy nhấp vào dấu cộng màu xám ở cuối hộp nguồn để chọn loại sự kiện
Khi bạn đã chọn loại sự kiện và thêm sự kiện, bạn sẽ thấy hai trình kết nối (decisions và conditions) hoặc một (actions).
Decisions(Quyết định)Conditions(Điều kiện) có nhánh yesno. Khi người liên hệ đáp ứng các tiêu chí cho quyết định hoặc điều kiện, họ sẽ đi theo yescon đường. Để thêm sự kiện trên nhánh yes, hãy nhấp vào dấu cộng màu xanh lục ở bên trái của hộp sự kiện. Nếu người liên hệ không đáp ứng tiêu chí cho quyết định hoặc điều kiện, họ sẽ đi theo nhánh no. Để thêm sự kiện trên nhánh này, hãy nhấp vào dấu cộng màu đỏ ở phía bên phải của hộp sự kiện. Các đường kết nối quyết định hoặc điều kiện và sự kiện tiếp theo khớp với màu của trình kết nối để giúp theo dõi hành trình của liên hệ. Trình tạo chiến dịch của ABOT là phi tuyến tính và đa kênh. Có thể có một số hành động xảy ra cùng một lúc hoặc kết hợp các quyết định, hành động và điều kiện cùng một lúc trong một chiến dịch
Để thay đổi một đường dẫn, hãy nhấn vào phần dưới cùng của một sự kiện và kéo nó lên trình kết nối trên cùng cho sự kiện bạn muốn kết nối.
Cảnh báo
Có các đường dẫn từ nhiều quyết định, hành động hoặc điều kiện trỏ đến cùng một sự kiện chiến dịch, có thể gây ra lỗi. Để tránh điều này, hãy sử dụng các hành động action để đi theo cùng một nhánh trong chiến dịch.
Nếu bạn gặp phải lỗi: Bạn không có quyền truy cập vào khu vực / hành động được yêu cầu (khi chỉnh sửa chiến dịch), hãy cập nhật view trong thanh địa chỉ thành edit. Ví dụ: cập nhật marketing.abot.vn/s/campaigns/view/1 thành marketing.abot.vn/s/campaigns/edit/1

Các loại sự kiện

Decisions (Quyết định)

Quyết định là hành vi từ các liên hệ của bạn hoặc các hành động mà các liên hệ của bạn thực hiện. Các tùy chọn cho quyết định sẽ thay đổi dựa trên các hành động của chiến dịch trước. Nếu một người liên hệ thực hiện điều gì đó, ABOT sẽ chuyển dẫn màu xanh lá cây ở phía bên trái của cuối hộp điều kiện, cho biết yes. Nếu không, địa chỉ liên hệ sẽ đi xuống đường màu đỏ bên phải.
 • Clicks email: xuất hiện sau Send email action Người liên hệ có nhấp vào liên kết nào trong email bạn đã gửi không? Người liên hệ có nhấp vào một liên kết cụ thể hay bất kỳ một liên kết nào trong số các liên kết cụ thể từ email của bạn không? Để theo dõi các nhấp chuột vào liên kết cụ thể cho chiến dịch, hãy sử dụng tùy chọn Add a value và dán vào các liên kết bạn quan tâm để đưa ra quyết định. Khi trống, quyết định này theo dõi bất kỳ liên kết nào trong email của bạn.
 • Device visit: Người liên hệ có truy cập trang của bạn từ một loại thiết bị, thương hiệu hoặc hệ điều hành cụ thể không? Đặt các tùy chọn bạn quan tâm để theo dõi trong trình chỉnh sửa sự kiện.
 • Downloads asset: Người liên hệ có tải xuống nội dung từ liên kết trên trang web, landingpage của bạn, từ email bạn đã gửi cho họ hay từ biểu mẫu mà họ đã gửi không? Sau khi chọn loại sự kiện này, bạn có thể giới hạn việc theo dõi đối với các nội dung cụ thể.
 • Mở email : xuất hiện sau Send email action Người liên hệ đã đọc email bạn gửi trong chiến dịch chưa?
 • Trả lời email : xuất hiện sau Send email action Nếu bạn đang sử dụng cài đặt hộp thư đến được giám sát trong cấu hình, bạn có thể theo dõi xem một liên hệ có trả lời email bạn đã gửi hay không. Trong nhiều trường hợp, nếu một liên hệ trả lời bạn muốn xóa họ khỏi chiến dịch.
 • Gửi tin SMS: Nếu Twilio, esms, speed sms bạn có thể gửi tin nhắn văn bản tới liên hệ. Các tin nhắn gửi bạn cần phải đăng ký trước với nhà mạng để gửi tin. Hãy liên hệ với nhà cung cấp tin nhắn của bạn để đăng ký nội dung gửi tin.
 • Submits form: Người liên hệ có gửi bất kỳ biểu mẫu nào của bạn không? Bạn cũng có thể giới hạn quyết định này để theo dõi các biểu mẫu cụ thể, do đó, người liên hệ gửi biểu mẫu có liên quan đến chiến dịch này đáp ứng tiêu chí quyết định, nhưng các biểu mẫu khác không đáp ứng tiêu chí.
 • Visits a page: Người liên hệ có truy cập bất kỳ trang đích nào của bạn không? Họ có truy cập một trang được theo dõi trên trang web của bạn không? Họ có đến từ một URL liên kết giới thiệu cụ thể không?

Action (Hành động)

Hành động là những sự kiện yêu cầu ABOT thực hiện một điều gì đó đối với liên hệ. Những điều này có thể đại diện cho việc gửi thông tin liên lạc đến người liên hệ hoặc các tác vụ tự động để tiếp tục hoạt động tiếp thị của bạn. Một chiến dịch và một giai đoạn trong chiến dịch, có thể bao gồm nhiều hành động và loại hành động.
 • Add to company’s score: Khi một liên hệ đạt đến sự kiện này trong một chiến dịch, Campaign Studio sẽ thêm hoặc bớt một số điểm được chỉ định vào hoặc tính điểm cho tất cả các công ty mà liên hệ được liên kết. Để trừ điểm, hãy sử dụng một số âm (ví dụ :-10) hoặc 10 để cộng điểm.
 • Add to company action: Sự kiện này liên kết một liên hệ với một công ty và đặt công ty làm công ty chính cho liên hệ.
 • Adjust contact points: Cộng hoặc trừ điểm từ tổng điểm của người liên hệ. Để trừ, hãy sử dụng một số âm (ví dụ -10:).
 • Change campaigns: Chuyển một địa chỉ liên hệ sang một chiến dịch khác, xóa một địa chỉ liên hệ khỏi chiến dịch hiện tại, khởi động lại chiến dịch hiện tại hoặc kết hợp các chiến dịch này. Một địa chỉ liên hệ phải được xóa khỏi chiến dịch trước khi họ có thể bắt đầu lại chiến dịch.
 • Change contact’s stage: Di chuyển một liên hệ từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, sử dụng các giai đoạn được xác định trong tab Stages .
 • Delete contact: Xóa vĩnh viễn hồ sơ liên hệ. Xóa một phân đoạn (segment) có chứa các địa chỉ liên hệ sẽ không xóa các địa chỉ liên hệ - chỉ phân đoạn. Các liên hệ có thể được thêm lại vào ABOT, nhưng lịch sử liên hệ sẽ bị mất khi một liên hệ bị xóa.
 • GoToAssist action: Hiển thị khi đã bật plugin GoToAssist. Gửi cho người liên hệ một email mẫu có liên kết tới GoToAssist.
 • GoToMeeting action: Hiển thị khi đã bật plugin GoToMeeting. Thêm địa chỉ liên hệ vào GoToMeeting và gửi một email mẫu có liên kết để tham gia cuộc họp.
 • GoToTraining action: Hiển thị khi đã bật plugin GoToTraining. Đăng ký địa chỉ liên hệ cho một phiên đào tạo hoặc gửi một liên kết để bắt đầu một phiên đào tạo.
 • GoToWebinar action: Hiển thị khi đã bật plugin GoToWebinar. Đăng ký liên hệ cho một hội thảo trên web đã chọn.
 • Jump to Event: Cho phép người dùng di chuyển địa chỉ liên hệ từ điểm này sang điểm khác trong chiến dịch mà không cần phải xây dựng lại các sự kiện nhất định. Nếu địa chỉ liên hệ của bạn không đạt được mục tiêu tại một thời điểm trong chiến dịch, nhưng đạt được ở giai đoạn sau, bạn có thể đưa địa chỉ liên hệ đến một đường dẫn khác trong chiến dịch bằng cách sử dụng Chuyển đến Sự kiện . Ví dụ: bạn có thể có quyết định cho biểu mẫu Gửi với một số sự kiện sau khi gửi biểu mẫu. Nếu mục tiêu là để một người liên hệ gửi biểu mẫu và bạn có quyết định nhiều lần trong chiến dịch, thì việc sử dụng Jump to Event sẽ tránh tạo tất cả các sự kiện sau nhiều lần.
 • Modify contact’s segments: Thêm hoặc xóa địa chỉ liên hệ vào / khỏi các phân đoạn. Nếu một địa chỉ liên hệ bị xóa khỏi phân đoạn động (dựa trên bộ lọc) bởi một hành động chiến dịch, chúng sẽ không được thêm lại vào phân đoạn dựa trên việc đáp ứng các tiêu chí bộ lọc.
 • Modify contact’s tags: Sử dụng để thêm hoặc xóa thẻ trên bản ghi liên hệ. Bạn có tùy chọn để thêm thẻ, xóa thẻ hoặc làm cả hai nếu bạn muốn ghi đè các thẻ hiện có.
 • Push contact to integration: Gửi bản ghi liên hệ đến tích hợp đã chọn, tạo một liên hệ mới trong tích hợp đã chọn hoặc cập nhật bản ghi liên hệ được kết nối. Plugin Salesforce có một tùy chọn để thêm địa chỉ liên hệ vào Chiến dịch Salesforce.
 • Send a webhook: Gửi webhook đến một URL đã xác định, với các phương thức GET, POST, PUT, PATCH hoặc DELETE. Tiêu đề và dữ liệu có thể tùy chỉnh, bao gồm cả việc sử dụng mã thông báo (ví dụ {contactfield=firstname}:).
 • Send email:: Gửi email cho người liên hệ.
 • Ghi chú
  Email giao dịch có thể được gửi đến các địa chỉ liên hệ nhiều lần, trong cùng một chiến dịch hoặc giữa các chiến dịch. Email tiếp thị chỉ có thể được gửi một lần cho mỗi liên hệ trên tất cả các chiến dịch. Email giao dịch bỏ qua quy tắc tần suất mặc định.
 • Send email to user: Gửi email mẫu cho một người hoặc những người khác với địa chỉ liên hệ. Đây có thể là một người dùng cụ thể hoặc nhân viên, chủ sở hữu của số liên lạc. Email được gửi bằng hành động này sẽ không được tính vào thống kê cho email.
 • Send marketing message: Gửi nội dung bằng kênh ưu tiên của người liên hệ, nếu thông điệp tiếp thị đã chọn sử dụng cùng một kênh.
 • Send mobile notification: Hiển thị khi tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ đẩy di động, chẳng hạn như plugin OneSignal, được bật. Gửi cho liên hệ một thông báo trên điện thoại di động.
 • Send SMS: Hiển thị khi tích hợp với nhà cung cấp SMS, chẳng hạn như plugin Twilio, speed sms, esms, được bật. Gửi cho liên hệ một tin nhắn SMS.
 • Send web notification: Hiển thị khi tích hợp với nhà cung cấp thông báo web, chẳng hạn như plugin OneSignal, được bật. Gửi cho liên hệ một thông báo trên web.
 • Show Focus Item: Hiển thị sau quyết định Truy cập một trang. Hiển thị mục popup đã chọn trên trang đã truy cập.
 • Tweet contact: Hiển thị khi plugin Twitter được bật. @ Trả lời một liên hệ, nếu xử lý Twitter của liên hệ được lưu trữ trong trường Twitter.
 • Update contact: Cập nhật dữ liệu đã chọn trên hồ sơ liên hệ.
 • Update contact’s primary company: Cập nhật dữ liệu đã chọn trên hồ sơ cho công ty mà người liên hệ được liên kết làm công ty chính. Hành động này không thay đổi liên kết giữa các địa chỉ liên hệ và công ty.
 • Update contact owner: Cập nhật chủ sở hữu liên hệ.
 • Send zalo OA Message: Hiển thị khi bật plugin Zalo OA, hành động gửi tin nhắn tới người dùng đã follow zalo oa.
 • Send zalo ZNS Message: Hiển thị khi bật plugin Zalo ZNS, hành động gửi tin nhắn zalo ZNS qua số điện thoại cho người dùng zalo. Cầu đăng ký các mẫu tin nhắn trước khi gửi.
 • Send Ahachat Message: Kích hoạt 1 block trong chatbot ahachat.
 • Send Fchat Message: Kích hoạt 1 block trong chatbot Fchat.

Conditions (Điều kiện)

 • Contact campaigns: Kiểm tra xem người liên hệ có phải là thành viên của một chiến dịch khác hay không.
 • Contact device: Kiểm tra xem địa chỉ liên hệ đã tương tác với nội dung của bạn (ví dụ: mở email hoặc truy cập trang) từ một loại thiết bị, thương hiệu hoặc hệ điều hành đã chọn.
 • Contact field value: Kiểm tra xem thông tin có tồn tại hoặc khớp với tiêu chí đã chọn trên bản ghi liên hệ, công ty chính của liên hệ hoặc thẻ UTM hay không.
 • Contact owner: Kiểm tra xem một người dùng đã chọn (hoặc bất kỳ người nào trong số nhiều người dùng đã chọn) được chỉ định làm chủ sở hữu của liên hệ hay không.
 • Contact segments: Kiểm tra xem liên hệ có phải là thành viên của các phân đoạn đã chọn hay không.
 • Contact tags: Kiểm tra xem các thẻ được chỉ định có trên hồ sơ liên hệ hay không.
 • Form field value: Kiểm tra xem các giá trị được gửi cho một trường đã chọn trên biểu mẫu đã chọn có khớp với tiêu chí đã chỉ định hay không.
 • GoToAssist condition: Kiểm tra xem người liên hệ có tham gia bất kỳ phiên nào trong số các phiên đã chọn hay không.
 • GoToMeeting condition: Kiểm tra xem người liên hệ đã tham dự bất kỳ cuộc họp nào đã chọn hay chưa.
 • GoToTraining condition: Kiểm tra xem người liên hệ đã tham dự hoặc đăng ký bất kỳ một trong các khóa đào tạo đã chọn hay chưa.
 • GoToWebinar condition: Kiểm tra xem người liên hệ đã tham dự hoặc đăng ký bất kỳ một trong những hội thảo trên web đã chọn hay chưa.
 • Has active notification: Kiểm tra xem có thông báo web đang hoạt động được gửi đến liên hệ hay không.
 • Has valid email address: Kiểm tra xem địa chỉ email của người liên hệ có cú pháp hợp lệ [email protected]hay không ( không có dấu cách hoặc các ký tự hoặc định dạng không hợp lệ khác). Điều này không kiểm tra xem địa chỉ email có phải là một hộp thư trực tiếp hay không.

Lập lịch sự kiện

Quyết định

Không có tùy chọn lập lịch cho các quyết định. Ngay sau khi các tiêu chí cho quyết định được đáp ứng, liên hệ sẽ được gửi xuống đường dẫn màu xanh lá cây / có. Bất kỳ hành động hoặc điều kiện nào sau khi quyết định được lên lịch riêng. Bất kỳ hành động nào trên đường dẫn màu đỏ / không có sẽ “đợi” một khoảng thời gian cụ thể trước khi kích hoạt.

Hành động

 • Ngay lập tức: Kích hoạt hành động ngay khi người liên hệ đến block
 • Tại một khoảng thời gian: Hẹn giờ block này được kích hoạt. Bạn có thể hẹn giờ theo phút, giờ, ngày, tháng, năm và vào một khoảng thời gian đặt trước. Ví dụ chỉ chạy từ 7h đến 17h vào các ngày trong tuần.
 • Vào một thời gian cụ thể: Kích hoạt hành động vào một ngày và giờ cụ thể.

Điều kiện

 • Immediately: Ngay sau khi người liên hệ đến được sự kiện, ABOT sẽ kiểm tra xem điều kiện có được đáp ứng hay không.
 • At a relative time period: Sử dụng tùy chọn này để đợi một khoảng thời gian cụ thể trước khi kiểm tra xem điều kiện có được đáp ứng hay không. Nếu bạn đang thiết lập một chiến dịch trong đó một người liên hệ phải đáp ứng một điều kiện trước khi một hành động kích hoạt (ví dụ: email đã được gửi), hãy lập lịch điều kiện cho thời điểm bạn muốn gửi email. Khi điều kiện được kiểm tra và đáp ứng, hãy lên lịch hành động để gửi ngay sau đó.
 • At a specific date and time: Kiểm tra xem điều kiện có được đáp ứng vào một ngày và giờ đã chọn hay không.