Import Theme (chủ đề)

Đầu tại, bạn bấm vào biểu tượng cài đăt ở góc trên cùng bên phải màn hình. Sau đó, bấm vào Themes.

Sau khi vào giao diện, bấm "Choose file" để tải file lên. Sau đó bấm Install để hoàn tất.

Last updated