Calendar (lịch)

Chức năng của Calendar (Lịch) là để thống kê lại những sự kiện bạn đã chạy trong tháng vừa rồi. Những sự kiện đó sẽ được tự động cập nhật từ Campaign (Chiến dịch).

Mục địch để doanh nghiệp có thể theo dõi được lịch trình tổng quan về các chuỗi sự kiện và có điều chỉnh hợp lý hơn.

Last updated