Cơ chế đánh giá chất lượng và quyền lợi gửi ZNS

Zalo sẽ áp dụng chính sách điều chỉnh quyền lợi gửi ZNS dựa theo phản hồi của người dùng. Chi tiết về cách đánh giá chất lượng gửi ZNS:

  • Chất lượng gửi của mỗi mẫu ZNS sẽ dựa trên tỷ lệ phản hồi tiêu cực của người nhận trên số ZNS đã gửi thuộc mẫu đó.

  • Chất lượng gửi ZNS của OA sẽ dựa trên tỷ lệ phản hồi tiêu cực của người nhận trên tổng số ZNS mà OA đã gửi.

  • Chất lượng gửi ZNS sẽ cập nhật theo thời gian thực.

1. Chất lượng gửi ZNS của OA

Chất lượng gửi ZNS của OA sẽ được chia làm 3 mức độ, với các quyền lợi tương ứng:

Mức độ

Tỷ lệ phản hồi tiêu cực của người nhận với ZNS đã gửi

Quy định về quyền lợi

Tốt

Nhỏ hơn hoặc bằng mức tiêu chuẩn của hệ thống.

Được xét duyệt tăng quyền lợi.

Trung bình

Cao hơn mức tiêu chuẩn nhưng vẫn nằm trong mức giới hạn cho phép.

Giữ nguyên quyền lợi cho đến khi chất lượng được cải thiện. Nếu duy trì thời gian dài ở mức này có thể dẫn đến việc giảm quyền lợi.

Kém

Vượt mức giới hạn cho phép.

Giảm quyền lợi. Ngoài ra, các mẫu ZNS ở mức kém sẽ bị vô hiệu hoá.

2. Quyền lợi gửi ZNS của OA

Quyền lợi gửi ZNS của OA sẽ được thể hiện qua 2 yếu tố:

  • Số lượng ZNS có thể gửi mỗi ngày

  • Nội dung ZNS có thể gửi

2.1 Số lượng ZNS có thể gửi mỗi ngày:

Mỗi OA sẽ khởi đầu với hạn mức 500 ZNS/ngày. Dựa theo chất lượng và nhu cầu gửi, hạn mức gửi ZNS mỗi ngày của OA sẽ tự động được điều chỉnh như sau:

Số ZNS có thể gửi mỗi ngày

Điều kiện

Gấp đôi hạn mức gửi hiện tại

Chất lượng gửi ZNS trong 7 ngày gần nhất ở mức Tốt.

Tổng số ZNS đã gửi trong 7 ngày gần nhất đạt trên gấp đôi hạn mức gửi hiện tại.

Giảm một nửa hạn mức gửi hiện tại

Chất lượng gửi ZNS trong 7 ngày gần nhất ở mức Kém.

Hoặc Tổng số ZNS đã gửi trong 30 ngày gần nhất xuống dưới hạn mức gửi hiện tại.

2.2 Nội dung ZNS có thể gửi:

Nội dung gửi ZNS được chia thành những loại nội dung sau, với cấp độ tăng dần dựa trên tính chất phức tạp và rủi ro ảnh hưởng đến trải nghiệm của người nhận:

Cấp độ

Loại nội dung ZNS

Code

0

OTP

OTP

1

Xác nhận/Cập nhật thông tin giao dịch

IN_TRANSACTION

2

Thông báo hoàn tất giao dịch và hỗ trợ có liên quan

POST_TRANSACTION

3

Cập nhật thông tin tài khoản

ACCOUNT_UPDATE

4

Cập nhật thay đổi về sản phẩm, dịch vụ

GENERAL_UPDATE

Khởi đầu, OA sẽ chỉ được gửi các mẫu ZNS có cấp độ thấp. Sau đó, dựa theo chất lượng gửi ZNS, Zalo sẽ tự động điều chỉnh cho phép OA gửi các loại nội dung ở cấp độ cao hơn:

Cấp độ nội dung ZNS có thể gửi

Điều kiện tăng hạn mức

Điều kiện giảm hạn mức

0, 1, 2

Chất lượng gửi ZNS trong 7 ngày gần nhất ở mức Tốt hoặc Trung bình.

0, 1, 2, 3

Chất lượng gửi ZNS trong 7 ngày gần nhất ở mức Tốt.

Chất lượng gửi trong 7 ngày gần nhất ở mức Kém.

0, 1, 2, 3, 4

Chất lượng gửi trong 7 ngày gần nhất ở mức Kém.

Ngoài ra, các OA thường xuyên duy trì được chất lượng gửi ZNS ở mức Tốt sẽ được Zalo mời tham gia thử nghiệm các loại ZNS đặc biệt nằm ngoài các nội dung trên.

Lưu ý đặc biệt:

  • Quyền lợi gửi ZNS của OA sẽ được đánh giá mỗi ngày.

  • Sau khi tăng hoặc giảm hạn mức quyền lợi về số tin hoặc loại nội dung, OA sẽ phải đợi 7 ngày để có thể tiếp tục được thay đổi hạn mức của quyền lợi đó. Đây là khoảng thời gian vừa đủ để Zalo có thể đánh giá chính xác về khả năng gửi ZNS của OA tại hạn mức quyền lợi mới.

  • Nếu chất lượng gửi ZNS của OA thường xuyên ở mức Kém, bên cạnh việc giảm quyền lợi gửi, Zalo có thể đưa ra quyết định ngừng cung cấp hoàn toàn dịch vụ ZNS cho doanh nghiệp.

Last updated