Sử dụng mã tracking Abot trên ladipage

Bạn có thể tích hợp mã theo dõi của ABOT lên ladipage để tracking người dùng truy cập và landing page và push notification

Đầu tiên bạn bấm vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải màn hình -> Bấm Configuration -> Chọn Tracking Settings

Sau đó bạn đăng nhập vào Ladipage -> Chọn trang Landing page bạn muốn cài tracking -> Chọn thiết lập -> Chọn Mã JavaScript/CSS.

Cài tracking nâng cao

Bạn muốn lấy dữ liệu từ Ladigpage về Abot thì làm như sau:

Thay đoạn code sau

 mt('send', 'pageview');

thành

mt('send', 'pageview', {email: '[email protected]', firstname: 'John'});

Như vậy khi khách hàng đăng ký trên landing page, dữ liệu email và tên khách hàng sẽ được tự động lấy về Abot.

Trong trường hợp bạn muốn gắn tag trên Abot. Bạn hãy đổi đoạn code trên thành:

mt('send', 'pageview', {email: '[email protected]', tags: 'addThisTag,-removeThisTag', firstname: 'John'});

Sau khi hoàn tất bấm lưu lại.

Load Event

Vì yêu cầu theo dõi JS được tải không đồng bộ, bạn có thể yêu cầu JS gọi một hàm khi yêu cầu được tải. Để làm điều đó, hãy xác định hàm onload trong các tùy chọn như sau:

mt('send', 'pageview', {email: '[email protected]', firstname: 'John'}, {onload: function() { alert("Tracking request is loaded"); }});

Lưu ý: khi bạn muốn cập nhật các trường thông tin qua ABOT thì cần cài đặt trường đó là được cập nhật công khai trong mục custom fields.

Last updated