Cấu hình Email gửi

Đầu tiên, bạn bấm vào nút biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải màn hình -> Bấm Configuration -> Bấm Email Setting.

Sau khi vào giao diện chỉnh sửa, tại "Name to send mail as" -> Nhập tên gửi Email. Tại "E-mail address to send email from" -> nhập Email gửi đi của bạn.

Nếu Email nhận phản hồi của khách hàng trùng với Email gửi đi thì để trống mục "Reply to address" (Như trong ảnh bên dưới). Nếu khác Email thì nhập địa chỉ Email nhận phản hồi khách hàng vào mục đó.

Sau đó bấm lưu.

Last updated