Tạo Landing page

Đầu tiên, tại Components, click vào Landing page -> Bấm + New để tạo landing mới.

Sau khi vào giao diện chỉnh sửa:

Cách kết nối form vào landing page:

Kéo blocks "Text" vào vị trí bạn muốn đặt form. Gõ "{form=id}"

Để lấy ID, bạn vào Forms -> Lấy ID form ở cột ID theo đúng form bạn cần dùng.

Cách tạo form cơ bản:

Bạn vào form -> Bấm +New để tạo mới -> Bấm "Select" tại "New Campaign Form"

Bấm +Add để thêm tất cả thông tin. Sau khi xong bấm Save & Close (Lưu và đóng) để lưu lại.

Xem thêm về cách sử dụng Form tại: https://docs.abot.vn/components/forms

Last updated