ABOT
Search…
⌃K
Links

Hướng dẫn Marketing messages (Thông điệp tiếp thị) trong Abot

Thông điệp tiếp thị là gì?

Bạn có thể tìm thấy tính năng Marketing messages (Thông điệp tiếp thị) trong phần Channels (kênh) trong Abot và là một trong những kênh có sẵn cho bạn mà qua đó bạn có thể tối ưu hóa và cá nhân hóa tương tác với khách hàng của mình.
Marketing messages cho phép bạn trao quyền cho khách hàng quyết định cách họ muốn nhận nội dung bạn gửi qua kênh mà họ đã đặt theo sở thích của họ.
Với Marketing messages, bạn có thể tạo nội dung và cung cấp nội dung đó qua nhiều kênh như email, SMS, Zalo, push notification, thông báo trên thiết bị di động và bất kỳ kênh nào khác mà bạn muốn tích hợp với Abot.
Khi sử dụng hành động 'Gửi thông điệp tiếp thị' trong một chiến dịch, thông điệp có thể được tạo trong bất kỳ hoặc tất cả các kênh này. Nếu khách hàng đặt tùy chọn kênh trên hồ sơ của họ, Abot sẽ gửi nội dung trên kênh ưu tiên. Nếu họ chưa chỉ định kênh, kênh mặc định sẽ được sử dụng.
Khách hàng cũng có thể chỉ định các quy tắc tần suất của riêng họ và tạm dừng giao tiếp tất cả cùng nhau trên một kênh - nếu các quy tắc này đạt được khi một thông điệp tiếp thị được lên lịch, Abot sẽ sử dụng một kênh khác có tần suất sẵn có.

Tạo một thông điệp tiếp thị mới

Để tạo một thông điệp tiếp thị mới, bạn hãy vào Channels, chọn Marketing messages và bấm nút New ở góc bên phải của màn hình.
Điền tên và mô tả cho thông điệp tiếp thị, sau đó chọn các kênh bạn muốn sử dụng. Lưu ý rằng bạn phải thiết lập và chọn cấu hình các kênh trước khi chúng khả dụng - nếu bạn chưa thiết lập thông báo trên điện thoại di động hoặc SMS, Zalo bạn sẽ không thấy đó là một tùy chọn khi tạo thông điệp tiếp thị.
Để bật kênh, chỉ cần nhấp vào Yes trên thanh trượt mục Enabled? và bật những kênh bạn muốn.